Par tikšanos ar Veselības aprūpes darba devēju asociācijas pārstāvjiem

Par tikšanos ar Veselības aprūpes darba devēju asociācijas pārstāvjiem

06.10.2015

  • Šodien, 6. oktobrī, veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs tikās ar Veselības aprūpes darba devēju asociācijas (VADDA) un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par nākamā gada valsts finansējumu veselības aprūpes nozarei.
  • Veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs informēja VADDA pārstāvjus par ieceri nākamajā gadā veikt piešķirto līdzekļu pārdali, palielinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvotas veselības aprūpes iestādēm, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī palielinot finansējumu primārās veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai. Tādā veidā nākamgad plānots primāri risināt to pacientu problēmas, kam ir nepieciešama tūlītēja, neatliekama medicīniska palīdzība.
     
  • Vienlaikus ministrs uzsvēra privātā sektora darbības nozīmi veselības aprūpē un atzīmēja, ka, lai gan kvotas nākamgad prioritāri tiks piešķirtas ārstniecības iestādēm, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, pašlaik esošais veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju loks ir jāsaglabā. Tādēļ valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus arī turpmāk sniegs valsts, pašvaldību un arī privātās ārstniecības iestādes.
  • Dr.Guntis Belēvičs akcentēja nepieciešamību veikt precizējumus normatīvajos aktos, lai nodalītu valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanu no maksas medicīnas pakalpojumiem. Maksātspējīgiem pacientiem, kuri būtu uzsākuši maksas pakalpojumu saņemšanu, būtu jāturpina ārstēšanās maksas sektorā. Tādā veidā tiktu uzlabota medicīniskās palīdzības pieejamība mazāk aizsargātajām pacientu grupām (maznodrošinātajiem, pensionāriem u.c.), kam šī palīdzība ir nepieciešama visvairāk.
  • Sanāksmes noslēgumā ministrs aicināja pārstāvjus uz turpmāku sadarbību, kā arī uz atkārtotu tikšanos, lai pārrunātu veselības aprūpes jomai piešķirtā finansējuma pārdali.