Rosina noteikt kārtību ES struktūrfondu līdzekļu izmantošanai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanai

Rosina noteikt kārtību ES struktūrfondu līdzekļu izmantošanai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanai

05.11.2015

  • Šodien, 5. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kā tiks īstenoti kompleksi investīciju pasākumi, lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanai un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši atbalstot nabadzībai un sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus.* 
  • Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem ir būtiska loma sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanā, kas ir svarīgs faktors veselības aprūpes sistēmas noslodzes mazināšanā. Pierādīts, ka, investējot veselības veicināšanā un hronisku neinfekcijas slimību profilaksē, var samazināt priekšlaicīgu mirstību, invaliditāti, saglabāt darbspējas un dzīves kvalitāti, tādejādi veicinot iedzīvotāju darba spēju saglabāšanu un mazinot arī nabadzības risku. Izstrādātais noteikumu projekts paredz kārtību, kā tiks uzlabots sabiedrības veselības stāvoklis, tādā veidā mazināts sociālās atstumtības un nabadzības risks, kā arī sekmēta Latvijas ekonomiskā izaugsme. 
  • Noteikumu projekts paredz veselības veicināšanas pasākumus ieviest divās paralēlās daļās. Kompleksus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus (sociālā mārketinga, piemēram, sabiedrības informēšana, reklāma medijos u.c. pasākumi)  ar kopējo finansējumu 16,7 miljons eiro apmērā īstenos Slimību profilakses un kontroles centrs, savukārt pasākumus vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei (veselības veicināšanas pasākumi pašvaldībās, piemēram, semināri, bērnu nometnes u.c.) ar kopējo finansējumu 38,7 miljons eiro apmērā ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību īstenos pašvaldības, veselības nozares valsts pārvaldes iestādes, biedrības un nodibinājumi.
  • Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus plānots īstenot, iesaistot visus Latvijas iedzīvotājus, bet jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Rezultātā paredzēts tieši iesaistīt profilaktiskajos pasākumos 100 000 un veselības veicināšanas pasākumos 500 000 unikālos īpašas mērķa grupas iedzīvotājus, uzlabojot iedzīvotāju paradumus, iedzīvotāju veselību, sekmējot savlaicīgu slimību risku atklāšanu un mazināšanu, darbspēju saglabāšanu, tādejādi pagarinot veselīgo mūža ilgumu. 
  • * Noteikumu projekts „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1.pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi”. 

Informācijas avots: VM