Atbalstīts noteikumu projekts par izmaiņām darbnespējas lapu izsniegšanas kārtībā

Atbalstīts noteikumu projekts par izmaiņām darbnespējas lapu izsniegšanas kārtībā

01.12.2015
  • Šodien, 1. decembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja, un attiecīgo dokumentu izsniegšanas kārtību*. 
  • Noteikumu projekts nosaka elektronisku darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtību veselības informācijas sistēmā, kā arī pārejas kārtību elektroniskās darbnespējas lapas ieviešanai.
  • Noteikumu projekts nosaka, ka papīra veidlapas darbnespējas lapu izrakstīšanai varēs izmantot līdz 2016.gada 30.novembrim. Grozījumi paredz, ka no 2016.gada 1.decembra ārsts vai ārsta palīgs darbnespējas lapu sagatavo elektroniski veselības informācijas sistēmā. Līdz 2016.gada 30.novembrim veselības informācijas sistēmā sagatavotās elektroniskās darbnespējas lapas ir jāizdrukā un jāizsniedz pacientam papīra formātā**.  
  • Šodien MK sēdē atbalstītie grozījumi MK 11.03.2014. noteikumos Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” nosaka, ka  darba devējiem, dati par darbiniekiem izsniegtajām elektroniskajām darbnespējas lapām būs pieejami Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS), tādējādi elektronisko darbnespējas lapu ieviešana samazinās administratīvo slogu iedzīvotājiem, kam vairs nebūs jāuzrāda darbnespējas lapa darba devējam, kā arī ārstniecības iestādēm, kam turpmāk nebūs jākārto darbnespējas lapu reģistrācijas žurnāli. 
  • Ieviešot elektroniskās darbnespējas lapas, pacientu tiesības uz datu aizsardzību tiks nodrošinātas pilnībā – darba devējiem VID EDS būs pieejami tikai minimāli nepieciešamie dati par darbinieka darbnespēju, piemēram, darba devējiem nebūs pieejami dati par pacienta diagnozi, ārstniecības iestādi un ārstniecības personu, kas izsniegusi darbnespējas lapu, par ārsta noteiktā režīma pārkāpšanu u.c. 

* Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”.
** Arī pēc 2016.gada 30.novembra pacientam būs tiesības nepieciešamības gadījumā, lai attaisnotu prombūtni, saņemt elektronisko darba nespējas lapu arī papīra formātā.

Informācijas avots: VM