Atbalstīts noteikumu projekts par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu

Atbalstīts noteikumu projekts par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu

01.12.2015
  • Šodien, 1. decembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz izmaiņas Ministru kabineta 2014.gada 11. marta noteikumos Nr.134 „Noteikumi  par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”.
  • Izmaiņas noteikumos paredz pagarināt termiņu, no kura ārstniecības iestādēm būs pienākums apstrādāt datus veselības informācijas sistēmā. No 2016.gada 1.decembra ārstniecības iestādēm būs pienākums izmantot divas veselības informācijas sistēmas funkcionalitātes – elektronisko darbnespējas lapu un e-recepti. Līdz 2016.gada 1.novembrim Veselības ministrija sniegs informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam par veselības informācijas sistēmas ieviešanas gaitu. 
  • Noteikumu projekts nosaka arī kārtību, kādā darba devēji tiek informēti par personas darbnespēju pēc elektronisko darbnespējas lapu ieviešanas. Tāpat noteikumu projektā iekļauts nosacījums, ka aptiekām veselības informācijas sistēmā būs jāievada dati gan par izsniegtajām, gan izrakstītajām zālēm (ja recepte izrakstīta uz receptes veidlapas) un citas ar veselības informācijas sistēmu saistītas tehniskas izmaiņas, kā piemēram, radioloģijas attēlu uzglabāšana. 
  • Veselības informācijas sistēmas (e-veselība) ieviešanas mērķis ir ārstēšanas kvalitātes uzlabošana un valsts budžeta līdzekļu efektīvāka izmantošana, jo nodrošinās ārstiem ātrāku piekļuvi galvenajiem pacienta veselības datiem (hroniskās saslimšanas, veiktās operācijas, regulāri lietotās zāles) kā arī citās ārstniecības iestādēs veikto izmeklējumu rezultātiem.  

Informācijas avots: VM