Izsludināts noteikumu projekts par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē

Izsludināts noteikumu projekts par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē

04.12.2015
  • Vakar, 3.decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz noteikt stingrākas prasības higiēniskā un pretepidēmiskā režīma ievērošanai ārstniecības iestādēs*.
  • Noteikumu projekta mērķis ir noteikt higiēniskā un pret-epidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādē, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanos un lai ārstniecības iestādēs uzlabotu ar veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību izplatības uzraudzību un kontroli. 
  • Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem Eiropas Savienībā aptuveni 4,1 miljons pacientu vidēji katru gadu iegūst ar veselības aprūpi saistītas infekcijas slimības. Aptuveni 20-30% gadījumos slimības ir novēršamas, ievērojot atbilstošus higiēnas un pretepidēmijas pasākumus. Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka apmēram 20% vīrushepatīta C gadījumos pacienti uzskata, ka varējuši būt inficējušies ārstniecības iestādē, t.sk., zobārstniecībā.** Līdz ar to ir nepieciešams pastiprināt arī invazīvo procedūru un medicīnisko ierīču apstrādes kvalitātes kontroli. 
  • Lai novērstu iepriekšminētās problēmas, noteikumu projektā ir iekļauti papildinājumi ārstniecības iestāžu plāna pilnveidošanai (prasības darbinieku apģērbam, rotaslietām u.tml., pasākumi darbinieku un pacientu inficēšanās riska novēršanai u.c.). Tāpat noteikumu projektā paredzēts precizēt ārstniecības iestādes plāna nosacījumus dezinfekcijas un sterilizācijas kārtībai, precizēt prasības arī telpu uzkopšanai, noteikt prasību nodrošināt atbilstošus apstākļus roku apstrādei (pie roku mazgātnes jābūt novietotām šķidrajām ziepēm, vienreizlietojamajiem papīra dvieļiem vai roku žāvētājiem), precizētas prasības ārstniecības iestādes veļai un gultas piederumiem un citas prasības. Paredzēts, ka stingrākas prasības higiēnas un pretepidēmisko pasākumu ievērošanai ārstniecības iestādēs stāsies spēkā 2016.gada 1.jūlijā, savukārt zobārstniecības iestādēs stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.
  • Noteikumu projekts atrisinās līdz šim konstatētās problēmas – infekciju izplatīšanos ārstniecības iestādēs, kuru iemesls ir saistīts ar pacienta veselības aprūpi –, kā arī nodrošinās veselībai drošus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnveidos infekcijas slimību profilaksi un mazinās veselībai kaitīgo riska faktoru negatīvo ietekmi.
        

*Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”

**http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/hepatitis-b-c-surveillance-europe-2012-july-2014.pdf