Veselības un zemkopības ministri vienojas, ka bērni jābaro veselīgi

Veselības un zemkopības ministri vienojas, ka bērni jābaro veselīgi

28.01.2016

  • 27.janvārī veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs tikās ar zemkopības ministru Jāni  Dūklavu, lai pārrunātu situāciju saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka uztura normas izglītības iestādēs, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un ārstniecības iestādēs*. 
  • Ministri bija vienisprātis, ka bērni izglītības iestādēs jāēdina ar pasniegšanas dienā svaigi pagatavotu ēdienu no dabīgiem pārtikas produktiem un ēdienam jābūt gatavotam uz vietas skolas ēdnīcā. 
  • Ministri vienojās, ka ēdienu, ko gatavojuši skolas pavāri uz vietas izglītības iestādē, kas atbilst MK noteikumos noteiktajām prasībām, ēdienkartes ietvaros, drīkstēs izplatīt arī skolas kafejnīcā, piemēram skolas ēdnīcā pagatavotu omleti.
  • Tāpat profesionālās izglītības iestādēs (kur tiek mācīti topošie pavāri) drīkstēs izplatīt ēdienu, kas pagatavots attiecīgās izglītības iestādes audzēkņu mācību procesa ietvaros.
  • Ministri arī vienojās, ka tiks noteikts pārejas periods līdz 2017.gadam atsevišķu pārtikas piedevu un aromatizētāju iekļaušanai pārtikas produktos, kas tiek izmantoti.  
  • Veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs: “Diemžēl gadu gaitā ar bērnu ēdināšanu skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs Latvijā ir izveidojusies situācija, ka princips “bērniem pašu labāko” ir kļuvis par principu “bērniem pašu lētāko”. Tālāk tā  nedrīkst turpināt.”  

*Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

Informācijas avots: VM