Plāno paaugstināt veselības aprūpes izmaksu efektivitāti, stiprinot primāro veselības aprūpi

Plāno paaugstināt veselības aprūpes izmaksu efektivitāti, stiprinot primāro veselības aprūpi

03.02.2016

  • 2.februārī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais informatīvais ziņojums, ar kuru Nacionālajam veselības dienestam tiek piešķirts papildus finansējums līdzfinansējuma nodrošināšanai dalībai Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta projektā “Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti (InnoHealth)” (turpmāk – InnoHealth). 
  • Projektu izstrādāšanas instrumenta projekta InnoHealth mērķis ir sagatavot projekta pieteikumu galvenajam projektam InnoHealth, kurš tiks iesniegts ES līdzfinansēto projektu uzsaukumā.
  • Galvenā projekta InnoHealth mērķis būs praksē paaugstināt veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti, samazinot hospitalizāciju skaitu pacientiem ar noteiktām diagnozēm, kuras var ārstēt ambulatori. Mērķi plānots sasniegt, stiprinot primāro veselības aprūpi, īpašu vērību veltot komandas darba uzlabošanai, sadarbībai ar sabiedrības veselības sektoru, uz pacientu orientēta veselības aprūpes modeļa uzlabošanai, lai labāk vadītu pacientu veselības vajadzību nodrošināšanu.
  • Paredzēts, ka projektu izstrādāšanas instrumenta projekta InnoHealth vadošais partneris būs Nacionālais veselības dienests un tas tiks īstenots līdz 2017.gada februārim.

Informācijas avots: VM