Veic grozījumus Ministru kabineta noteikumos nolūkā uzlabot zāļu pieejamību

Veic grozījumus Ministru kabineta noteikumos nolūkā uzlabot zāļu pieejamību

03.02.2016
  • 2.februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zāļu izplatīšanas kārtību, zāļu marķēšanu, lietošanas instrukcijām un kvalitātes kontroli*, kuru mērķis ir būtiski uzlabot zāļu pieejamību pacientiem.
  • Grozījumi paredz atcelt vairākas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas kavē zāļu, tai skaitā paralēli importēto zāļu un nereģistrēto zāļu, piegādes iespējas no Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, un pacientiem laicīgi saņemt medikamentus. Līdz ar grozījumiem paredzēts atcelt vairākas birokrātiskās prasības, kā rezultātā tiks samazinātas administratīvās izmaksas, kas ir viens no cēloņiem zāļu cenu pieaugumam. 
  • Lai samazinātu zāļu nelegālās noplūdes risku, grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz noteikt prasības iepakojumu marķēšanai medikamentiem, kurus piegādā slimnīcām.
  • Nolūkā veicināt zāļu pieejamību, noteikumu projektā paredzētas tiesības aptiekai dalīt tiešo zāļu iepakojumu. Tas ļaus pacientam iegādāties nevis visu iepakojumu, bet nepieciešamo zāļu daudzumu, kādu nozīmējis ārsts. Tādējādi pacients zāles varēs iegādāties pa zemāku cenu un samazināsies risks, ka pacients atsakās zāles iegādāties augstās cenas dēļ.
  • Tāpat Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektos konkretizētas prasības zāļu ievešanā personiskai lietošanai, precizēta zāļu izplatīšanas un atsaukšanas procedūra, kā arī ieviesta vienota forma zāļu labas izplatīšanas prakses pārbaudes kontroles ziņojumam.

* Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumi Nr.57 „Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām”

Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”

Informācijas avots: VM