Izstrādāta vienota kārtība pacientu ierobežošanai psihiatriskajās ārstniecības iestādēs

Izstrādāta vienota kārtība pacientu ierobežošanai psihiatriskajās ārstniecības iestādēs

04.02.2016
  • Šodien, 4.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz kārtību, kādā pieļaujama pacientu ierobežošana, izmantojot ierobežojošus līdzekļus, kā arī nosaka priekšmetu sarakstu, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un saņemt ar sūtījumiem*. 
  • Noteikumu projektā paredzētā kārtība ir attiecināma tikai uz pacientiem, kuri stacionēti psihiatriskajās ārstniecības iestādēs bez viņu piekrišanas, kā arī uz pacientiem, kuriem ārstniecība psihiatriskajā ārstniecības iestādē noteikta kā medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis.
  • Šobrīd jautājums par pacientu ierobežošanu psihiatriskajās ārstniecības iestādēs tiek regulēts ar katras iestādes iekšējo normatīvo aktu palīdzību. Noteikumu projekta mērķis ir noteikt vienotu kārtību visām psihiatriskajām ārstniecības iestādēm. 
  • Noteikumu projekts paredz, ka agresīvu un vardarbīgu pacientu ierobežošana ir iespējama tikai gadījumos, kad ar mutisku pārliecināšanu nav izdevies pārtraukt apdraudējumu. Paredzēts, ka katrs ierobežošanas gadījums būs jāreģistrē īpašā žurnālā.
  • Noteikumu projekts paredz, kādas pacientu ierobežošanas metodes ir izmantojamas, kādos apstākļos tās drīkst izmantot. Atbilstoši Ārstniecības likuma 69. 1 panta sestajai daļai noteikumu projektā ir noteikti pacientu ierobežošanas veidi: fiziska ierobežošana, mehāniska ierobežošana, medikamentu ievadīšana, ievietošana novērošanas palātā. Šādos gadījumos ir nepieciešama regulāra pacienta uzraudzība, ko veic ārstniecības persona. 
  • Lai aizsargātu pacientus un citas personas, noteikumu projektā ir noteikts arī priekšmetu saraksts, kurus ir aizliegts turēt psihiatriskajā slimnīcā vai saņemt sūtījumu veidā (sprādzienbīstamie un ugunsbīstamie priekšmeti, asi un griezoši priekšmeti, apreibinošas vielas u.c.).

*Ministru kabineta noteikumu projekts ”Kārtība, kādā veicama pacientu ierobežošana, izmantojot ierobežojošus līdzekļus, un priekšmetu saraksts, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un saņemt ar sūtījumiem (pienesumiem)”.

Informācijas avots: VM