Apstiprina higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādēs

Apstiprina higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādēs

16.02.2016
  • Šodien, 16.februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādē*.
  • Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir noteikt higiēniskā un pret­epidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādē, lai nepieļautu ar veselības aprūpi saistītu infekcijas slimību izplatīšanos. Tā kā jauno noteikumu redakcija ievieš lielu skaitu izmaiņu un grozījumu normu apjoms pārsniedz pusi no līdz šim spēkā esošo noteikumu normu apjoma, uz esošo noteikumu bāzes ir sagatavoti jauni Ministru kabineta noteikumi.
  • Noteikumi paredz detalizētas prasības ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāniem, ko ārstniecības iestādes varēs papildināt atbilstoši sava profila vajadzībām un specifikai, kā arī nosaka konkrētus pienākumus un atbildību personālam, kura pārziņā ir plāna ieviešana un higiēnas un pretepidēmiskā režīma nosacījumu izstrāde un kontrole.
  • Noteikumos ietverti pasākumi, kas vērsti uz antimikrobās rezistences un infekcijas slimību draudu mazināšanu un augstākas ārstniecības kvalitātes nodrošināšanu. Noteikumi nosaka, kādos gadījumos jāveic ar veselības aprūpi saistītas infekcijas slimības uzliesmojuma izmeklēšana, kā arī, prasības ar veselības aprūpi saistītu infekcijas slimības gadījumu reģistrācijai un uzskaitei. Noteikumi arī paredz prasības gan pacientu izvietošanai ārstniecības iestādē, gan invazīvo procedūru un medicīnisko ierīču apstrādes kvalitātes kontrolei, ierīču, aprīkojuma un telpu apstrādes metodēm un citiem pasākumiem, lai novērstu infekcijas izplatības riskus ārstniecības iestādē.
  • Noteikumu prasību ieviešana paredzēta pakāpeniski sākot ar 2016.gada 1.jūliju, ņemot vērā pasākumu ieviešanas apjomu. Vispirms tiks īstenotas prasības par ārstniecības iestāžu plānu izstrādi un infekcijas slimību kontroles komandu izveidošanu.

*Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”.

Informācijas avots: VM