Paredzēs kriminālatbildību par jauno psihoaktīvo vielu izplatīšanu

Paredzēs kriminālatbildību par jauno psihoaktīvo vielu izplatīšanu

23.02.2016
  • Šodien, 23.februārī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi likumā par „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”. Ar minētajiem grozījumiem likuma 2. pielikumā tiks iekļautas jaunās psihoaktīvās vielas, par kurām patlaban izdoti Slimību profilakses un kontroles centra lēmumi par t.s. „pagaidu aizliegumu”*.
  • Likumprojekts paredz iekļaut likuma 2. pielikumā arī jaunas vielu formas attiecībā uz kontrolējamo vielu saraksta vielām, jo apritē ir konstatēti tādi vielu maisījumi, no kuriem kontrolei pakļautās, maisījumam pievienotās vielas tīrās masas atdalīšana un aprēķināšana ir apgrūtināta. 
  • Likumprojekts vēl tiks izskatīts Saeimā. Paredzēts, ka grozījumiem likumā jāstājas spēkā 2016.gada 1.maijā. Papildus tiks veikti arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka Latvijā kontrolējamās narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus**, papildinot noteikumu 1. pielikumu. 

* Kopš 2013. gada 14. novembra spēkā ir grozījumi likumā „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”, kas paredz, ka ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu uz laikposmu līdz 12 mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas var aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu apriti, kas vēl Latvijā nav pakļautas kontrolei un par kurām ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums.
** 2005. gada 8. novembra noteikumi Nr. 847 „Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”.