Plāno izveidot C hepatīta pacientu reģistru

Plāno izveidot C hepatīta pacientu reģistru

25.02.2016

 
  • Šodien, 25.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz grozījumus Ministru kabineta noteikumos par ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.* Noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka tiks izveidots C hepatīta pacientu reģistrs.
  • Šobrīd spēkā esošie noteikumi neparedz ārstniecības datu detalizētu analīzi par pacientiem, kuriem diagnosticēta tāda sabiedrības veselību ietekmējoša un bieži hroniska infekcijas slimība kā C hepatīts. Nav pieejama arī informācija par ārstniecības procesa rezultātiem, kas apgrūtina slimības ārstēšanai nepieciešamā finansējuma plānošanu un kontroli. C hepatīta slimnieku datu apkopošana nodrošinās iespēju izsekot katra slimības gadījuma norisei un ārstēšanai un izvērtēt ārstēšanās rezultātus, tādējādi sniedzot iespēju analizēt ārstēšanas izmaksu efektivitāti. Tā kā C hepatīta ārstēšanai ir nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, precīza ārstēšanās datu analīze un ārstēšanās izmaksu efektivitātes analīze ir būtiska nepieciešamo finanšu resursu plānošanai. Dati par slimības diagnostiku, stadijām, gaitu, pielietoto terapiju u.tml. tiks izmantoti, lai izvērtētu pielietotās ārstēšanas metodes un izmantoto medikamentu izmaksu efektivitāti un turpmākos nepieciešamos resursus.
  • Lai nodrošinātu pacientu reģistru, ārstniecības personām būs elektroniski jāievada informācija par pacientu C hepatīta pacienta kartē. 

*Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumi Nr.746 „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”

Informācijas avots: VM