Veselības ministrs ar ģimenes ārstiem vienojas par sadarbību

Veselības ministrs ar ģimenes ārstiem vienojas par sadarbību

29.02.2016

  •  26.februārī, veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs tikās ar Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekļiem – Līgu Kozlovsku, Edīti Vītolu, Guntu Tīcmani, Gaidu Bērziņu, Sandru Ginteri un Valēriju Valdmani – un ģimenes ārstu Andri Baumani, lai pārrunātu aktuālos nozares jautājumus un vienotos par turpmāko sadarbību.
  • Tikšanās laikā ar Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekļiem un ģimenes ārstu Andri Baumani tika parakstīts sadarbības memorands, kas ietver prioritāri risināmos jautājumus un iekļauj vienošanos par principiem, uz kuriem jābalsta primārās veselības aprūpes sistēmas attīstība.
  • Sadarbības memorandā iekļautās apņemšanās paredz veikt pasākumu kopumu primārajā veselības aprūpē pastāvošo cilvēkresursu nodrošinājuma problēmu novēršanai, piemēram, veicināt ārstu pieejamību reģionos, paredzot „lauku koeficienta” piemērošanu darba samaksas piemērošanā ārstiem ārpus pilsētām un attālākās apdzīvotās vietās, kā arī, pilnveidojot apmācīt tiesīgo ārstu darba organizāciju, tādējādi veicinot rezidentu apmācību reģionos.
  • Tāpat vienošanās paredz veselības ministra apņemšanos nodrošināt lielāku finansējumu primārajai veselības aprūpei un jau ar šā gada 1.jūliju novirzīt papildu finansējumu pilna kapitācijas maksājuma veikšanai ģimenes ārstu praksēm. Papildus kopīgi ar ģimenes ārstiem paredzēts izstrādāt tādu darba kvalitātes kritēriju programmu, kas būtu motivējoša ģimenes ārstiem un būtu kā papildus maksājums, un vienlaikus veicinātu pacientu interešu realizāciju.
  • Tāpat paredzēts risināt jautājumu par papildus finansējuma piesaisti, lai nodrošinātu atbalstu ģimenes ārstu praksēm, kuras tiek slēgtas sakarā ar ģimenes ārsta aiziešanu pensijā vai darbības pārtraukšanu ģimenes ārsta veselības apstākļu dēļ, sedzot izmaksas, kuras ģimenes ārsta praksei veidojas sakarā ar darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksām atbilstoši ar Darba likuma nosacījumiem.
  • Memorands paredz arī savstarpēji sadarboties un sniegt atbalstu e-veselības ieviešanā, nolūkā sekmēt pēc iespējas draudzīgāku risinājumu lietotājiem – ģimenes ārstiem.
  • Tāpat tikšanās laikā veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs informēja par Ministru kabineta dotā uzdevuma izpildi saistībā ar informatīvā ziņojuma sagatavošanu par ģimenes ārstu prakšu un valsts institūciju veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” 66.pantam nesaņēma atalgojuma palielinājumu no nozarei papildu piešķirtajiem līdzekļiem. Balstoties uz aptuveni puses no ģimenes ārstu iesūtīto informāciju, dati liecina, ka 2015.gadā ģimenes ārstu vidējais atalgojums ir bijis nedaudz lielāks kā stacionāros strādājošo ārstu vidējais atalgojums. Vienlaikus veselības ministrs uzsvēra, ka jāraugās uz visu ārstniecībā nodarbināto atalgojuma celšanu, ievērojot samērīguma principu.

Informācijas avots: VM