Veselības ministrs Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas biedrus aicina uz sadarbību

Veselības ministrs Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas biedrus aicina uz sadarbību

07.03.2016
  • 4.martā, veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs apmeklēja Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas biedru kopsapulci, lai aicinātu ģimenes ārstus uz sadarbību un informētu par situāciju saistībā ar finansējuma palielinājumu primārajai veselības aprūpei.
  • Veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs uzsvēra, ka veselības nozarei kopumā, tajā skaitā primārajai veselības aprūpei ir nepieciešams ievērojami lielāks finansējums. Tāpat jau šogad no 1.jūlija ģimenes ārstiem plānots novirzīt papildu finansējums pilna kapitācijas maksājuma veikšanai ģimenes ārstu praksēm. Papildus kopīgi ar ģimenes ārstiem paredzēts strādāt, lai izveidotu tādu darba kvalitātes kritēriju programmu, kas būtu motivējoša ģimenes ārstiem un būtu kā papildus maksājums ārsta praksei.
  • Informējot par sagatavoto ziņojumu valdībai saistībā ar nepieciešamā finansējuma aprēķinu, lai arī visām ārstniecības personām varētu nodrošināt atbilstīgu darba samaksas pieaugumu, veselības ministrs informēja, ka, balstoties uz aptuveni puses no ģimenes ārstu iesūtīto informāciju, 2015.gadā ģimenes ārstu vidējais atalgojums ir bijis nedaudz lielāks kā stacionāros strādājošo ārstu vidējais atalgojums. Vienlaikus veselības ministrs uzsvēra, ka jāraugās uz visu ārstniecībā nodarbināto atalgojuma celšanu, ievērojot samērīguma principu.
  • Tāpat veselības ministrs uzsvēra, ka pēdējo gadu laikā pakāpeniski palielinās to pacientu skaits, kuri ir saņēmusi profilaktiskās pārbaudes. Ja 2012.gadā profilaktiskā apskate tika veikta 17,4% pieaugušo un 49,1% bērnu (vecumā no 2-17 gadiem), tad 2014.gadā – 25,44% pieaugušo un 56,17% bērnu (vecumā no 2-17 gadiem). Mērķis ir panākt vēl lielāku profilaktisko apskašu veikšanu pie ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem, vienlaikus mazinot administratīvo slogu ģimenes ārstiem un tādējādi atvieglojot viņu darbu.
  • Dr.Guntis Belēvičs informēja, ka Veselības inspekcijai pagājušajā mēnesī ir nomainījusies vadība un ministrs uzdevis inspekcijai, veicot kontrolējošās funkcijas, vairāk nodarboties ar skaidrojošo darbu. 
  • Noslēgumā veselības ministrs aicināja visus ģimenes ārstus uz sadarbību nozares aktuālo jautājumu risināšanā, jo tikai kopīgā darbā un līdzdarbojoties kā sadarbības partneriem ir iespējams panākt labākos rezultātus gan veselības aprūpē nodarbinātajiem, gan pacientiem.

Informācijas avots: VM