Diskutē par bērnu mutes un zobu veselības jautājumiem

Diskutē par bērnu mutes un zobu veselības jautājumiem

10.03.2016
  • Trešdien, 9.martā, notika Mātes un bērna veselības konsultatīvās padomes sēde, kurā tika diskutēts par bērnu mutes un zobu veselības un zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem.
  • Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar vispārējo situāciju bērnu mutes un zobu veselības jomā, kā arī statistikas datiem par zobārstniecības pakalpojumu pieejamību un veiktajiem pasākumiem mutes veselības veicināšanas jomā.
  • Pieaicinātā docente Dr.Ilona Viduskalne iepazīstināja ar pētījuma rezultātiem par jauno māmiņu zināšanām mutes un zobu veselības jomā. Secinājumi liecina, ka riska grupa ar vājākajām zināšanām par mutes un zobu veselību ir gados jaunas sievietes no lauku reģioniem, kuras ir ar zemu izglītības līmeni un zemiem ienākumiem. Ņemot vērā to, ka par bērnu mutes un zobu veselību un higiēnu (atbilstošs uzturs, zobu tīrīšana divas reizes dienā, zobārsta apmeklējums) ir atbildīgi vecāki, nepietiekamas zināšanas šajā jomā būtiski ietekmē bērna mutes veselības rādītājus. Tāpēc speciālisti aicināja Veselības ministriju neatkāpties no ieceres un turpināt diskusiju ar Izglītības un zinātnes ministriju par veselības mācības iekļaušanu skolu izglītības programmās, jo zināšanas par slimību profilaksi, veselīgu dzīvesveidu u.c. jautājumiem ir nozīmīgas katra indivīda veselības saglabāšanā visas dzīves garumā.
  • Nacionālais veselības dienests klātesošos informēja, ka valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai 2016. gadā ir noslēgti līgumi ar 264 ārstniecības iestādēm (317 pakalpojumu sniegšanas vietas). Noslēgto līgumu skaits par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu valstī ir nedaudz samazinājies, salīdzinot ar 2015. gadu.  2015. gadā bija noslēgti 287 līgumi, bet 2016. gadā noslēgti 264 līgumi. Skaitliskās izmaiņas saistītas gan ar to, ka sešas ārstniecības iestādes, kas ir līgumattiecībās ar NVD, ir apvienojušās, gan ar to, ka atsevišķas iestādes ir izvēlējušās neslēgt līgumu par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu. Jauni līgumi par zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu 2016. gadā noslēgti ar četrām ārstniecības iestādēm. 
  • Tāpat tika uzsvērts, ka gaidīšanas laiks no vizītes pieteikšanas pie zobārsta līdz apmeklējumam dažādās ārstniecības iestādēs ir atšķirīgs un daudzās iestādēs gaidīšanas laiks ir līdz 5 dienām. 

*Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt nevalstiskās organizācijas veselības politikas veidošanā un īstenošanā mātes un bērna veselības aprūpes jautājumos, kas iekļauj grūtnieču, dzemdētāju un jaundzimušo veselības aprūpi, bērnu veselību, kā arī seksuālo un reproduktīvo veselību.

Informācijas avots: VM

Par mutes veselības kopšanas līdzekļiem vairāk šeit.