Rosina ieviest jaunas prasības kombinētajiem brīdinājumiem uz tabakas izstrādājumiem

Rosina ieviest jaunas prasības kombinētajiem brīdinājumiem uz tabakas izstrādājumiem

10.03.2016
  • Šodien, 10.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Veselības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā noteikts brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējums un novietojums uz tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma.* 
  • Noteikumu projektā arī noteikts, kādi kombinētie brīdinājumi par ietekmi uz veselību turpmāk būs jāizvieto uz smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma.
  • Noteikumu projektā noteiktas vispārējās brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējuma prasības, tostarp izmērs, nepieciešamība nodrošināt brīdinājumu par ietekmi uz veselību veselumu, kā arī nosacījums, ka brīdinājumiem par ietekmi uz veselību jābūt drukātiem tā, lai tos nevarētu noņemt vai izdzēst. Noteikumu projekts paredz, ka uz tabakas izstrādājumu iepakojumu vienībām, kas nav cigaretes un tinamā tabaka maisiņos, brīdinājumi par ietekmi uz veselību var būt drukāti uz uzlīmēm, ja šādas uzlīmes nav noņemamas. 
  • Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likumprojekta „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”, kas šā gada 3.martā izskatīts Saeimā 2.lasījumā, 7.panta sesto daļu, un ar noteikumu projektu tiek  pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 2014/40/ES „Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu”, kā arī citu saistošo ES tiesību aktu prasības.  Paredzēts, ka noteikumiem pēc to apstiprināšanas Ministru kabinetā būs jāstājas spēkā 2016.gada 20.maijā. Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus, kas saražoti vai laisti brīvā apgrozībā līdz 2016.gada 19.maijam atbilstoši šobrīd spēkā esošajām noformējuma prasībām**, drīkstēs laist tirgū līdz 2017.gada 20.maijam. 

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējums un novietojums un kombinētie brīdinājumi”
**Likums „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” un 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.868 „Noteikumi par tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību papildināšanu ar krāsainajiem fotoattēliem vai ilustrācijām”

Informācijas avots: VM