Par veselības ministra tikšanos ar ģimenes ārstiem

Par veselības ministra tikšanos ar ģimenes ārstiem

11.03.2016
  • Piektdien, 11.martā, veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs tikās ar Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas (LLĢĀA) prezidenti Līgu Kozlovsku, asociācijas valdes loceklēm un ģimenes ārstu Andri Baumani, lai pārrunātu aktuālos jautājumus primārajā veselības aprūpē.
  • Tikšanās laikā tika diskutēts par jauno ārstu piesaisti reģioniem un Veselības ministrijas izstrādātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas kārtību*. Jau ziņots, ka LLĢĀA publiski paudusi atbalstu sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz radīt mehānismu, kā jaunie ārsti tiktu motivēti strādāt ārpus galvaspilsētas. Ģimenes ārsti tāpat uzsvēra, ka ļoti būtisks ir pašvaldības atbalsts, ko tā var sniegt jaunajam ārstam, piemēram, finansiāls atbalsts prakses iekārtošanai, palīdzība piemērotu telpu atrašanai praksei utml. Tāpat tika diskutēts par mehānisma radīšanu tā saucamo „lauku koeficientu” darba samaksā ārstiem ārpus pilsētām un attālākās apdzīvotās vietās. 
  • Rezidentūras apmācības programmas saistībā ģimenes ārsti rosināja izvērtēt vairākas iespējamas izmaiņas, kas saistās gan pašas programmas saturu un norisi, gan prasībām apmācīttiesīgajiem ārstiem un to praksēm. 
  • Sanāksmē tika pārspriests arī jautājums par atbalstu ģimenes ārstu praksēm situācijā, kad ārsts pensionējas. Tāpat ģimenes ārsti rosināja veikt grozījumus esošajā veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtībā, paredzot, ka jaunajam ārstam, stājoties iepriekšējā ārsta vietā, pie viņa tiktu automātiski pārreģistrēti prakses pacienti. Vienlaikus tiktu saglabāta arī iespēja pacientiem pārreģistrēties pie cita ģimenes ārsta, ja pacienti to vēlētos. Šāda kārtība atvieglotu jaunā ārsta darbu, jo jau no pašiem darbības sākumiem ārstam būtu prakse ar pietiekamu pacientu skaitu normālai prakses darba organizēšanai. 
  • Veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs ar ģimenes ārstiem vienojās šādas darba sanāksmes rīkot regulāri un nākamā tikšanās plānota aprīļa vidū. 

*Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.685 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”.

Informācijas avots: VM