Diskutē par atalgojuma palielināšanas mehānismiem veselības nozarē

Diskutē par atalgojuma palielināšanas mehānismiem veselības nozarē

20.03.2016

  • 18.martā, uz pirmo sēdi veselības ministra Dr.Gunta Belēviča vadībā sanāca darba grupa, kas strādā pie ārstniecības personu darba samaksas modeļa pārskatīšanas*.
  • Tikšanās laikā Veselības ministrijas valsts sekretāre Solvita Zvidriņa iepazīstināja ar valdības rīcības plāna projektā iekļautajiem pasākumiem attiecībā uz veselības aprūpes cilvēkresursu politiku, sakārtojot veselības nozares darbinieku atlīdzības un profesionālās pilnveides sistēmu.
  • Darba grupas dalībnieki diskutēja par iespējamajiem veidiem, kā visefektīvāk būtu iespējams pārskatīt darba samaksu šobrīd Ministru kabineta noteikumos definētajām ārstniecības personu amata kvalifikācijas kategorijām**. Tāpat tika diskutēts par veidiem, kā pakāpeniski atteikties no Ārstniecības likumā noteiktā pagarinātā normālā darba laika ārstniecības personām. Darba grupas dalībnieki bija vienisprātis, ka, ņemot vērā papildus nepieciešamo finansējumu šī jautājumu risināšanai, tas būtu panākams ar vairākiem soļiem. Tomēr ir nepieciešams izstrādāt un normatīvajos aktos apstiprināt laika grafiku, kādā notiktu atgriešanās pie normālā darba laika (160 stundām mēnesī) ārstniecības personām.
  • Darba grupas dalībnieki vienojās, ka nākamo divu nedēļu laikā tiks izstrādāti priekšlikumi iespējamajiem risinājumiem Ministru Kabineta noteikumos noteikto ārstniecības personu kvalifikācijas grupu pārskatīšanai, atalgojuma pastāvīgas daļas un mainīgās daļas proporciju pārskatīšanai, kā arī risinājumu variantus, kā varētu notikt atgriešanās pie likumdošanā noteiktā normālā darba laika ārstniecības personām.

*Darba grupā piedalās pārstāvji no Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomitejas, Veselības ministrijas, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrības, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Jēkabpils reģionālās slimnīcas, Kuldīgas slimnīcas un Rīgas dzemdību nama.

**Ministru kabineta noteikumi Nr.595 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām”