Pārrunā jautājumus par zāļu reklamēšanas kārtību

Pārrunā jautājumus par zāļu reklamēšanas kārtību

20.03.2016

  • Ceturtdien, 17.martā, veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs tikās ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA), Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA), Veselības inspekcijas un Zāļu valsts aģentūras pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par zāļu reklamēšanas kārtību. 
  • Spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka zāļu reklamēšanas kārtību un kārtību, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus*, paredz noteiktas prasības attiecībā uz pasākumu ar profesionālu un zinātnisku ievirzi sponsorēšanu un speciālistu dalības apmaksu. Noteikumos iekļauta prasība sponsoriem deklarēt izdevumus, kas saistīti ar speciālistu dalības apmaksu šādos pasākumos, kā arī nepieciešamība saglabāt dokumentāciju uzraudzības nolūkos. Līdz šā gada marta beigām pasākumu sponsorētājiem un organizētājiem pirmo reizi jāsniedz šāda informācija Veselības inspekcijai par 2015.gadu. Komersantu iesniegtā informācija būs publiski pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā. 
  • Veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs uzsvēra, ka atklātība un informācijas brīva pieejamība sabiedrībai par farmācijas industrijas sponsorētiem pasākumiem profesionāļiem ir ļoti būtiska, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos veselības nozarē.  SIFFA un LPMA pārstāvji savukārt informēja par prasībām, kas izriet no Eiropas Farmācijas industriju un asociāciju federācijas Atklātības kodeksa, kas paredz asociācijas biedriem līdzīga rakstura informācijas publiskošanu šā gada jūnijā. 
  • Veselības ministrs norādīja, ka tas ir apsveicami, ka arī farmācijas industrija redz nepieciešamību sabiedrībai sniegt informāciju par sponsorētiem pasākumiem, vienlaikus uzsvēra nepieciešamību šādas normas paredzēt normatīvajos aktos, lai tam būtu obligāts, nevis brīvprātīgs raksturs.
  • Tikšanās laikā tika pārrunāta arī nepieciešamība turpmāk pilnveidot normatīvos aktus un sabiedrības informēšanas veidus, lai sabiedrība varētu saņemt nepieciešamo informāciju saistībā ar farmācijas industrijas sponsorētiem pasākumiem veselības nozares profesionāļiem.

*Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”