Rosina izmaiņas aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriju noteikumos

Rosina izmaiņas aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriju noteikumos

20.03.2016

  • 17.martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais grozījumu projekts Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijus, ko ņem vērā, piešķirot speciālu atļauju aptiekas atvēršanai.*
  • Noteikumu grozījumu projekts paredz atļaut vispārējā tipa aptiekas pārvietošanu uz telpām tajā pašā ēkā vai 50 metru attālumā no speciālajā atļaujā norādītās farmaceitiskās darbības vietas adreses. Šobrīd spēkā esošās normu dēļ aptiekas pārvietošana nav iespējama, jo noteikumi paredz, ka vispārēja tipa aptiekas pārvietošana ir atļauta vienas apdzīvotas vietas robežās, kur 500 metru rādiusā nav funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas, kurā izgatavo zāles vai kura strādā visu diennakti. Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras datiem pēdējos gados vairāki komersanti vēlējās pārvietot vispārējā tipa aptieku licencē norādītās adreses robežās uz apmeklētājiem ērtākām un pieejamākām telpām.     Lai pārvietošana 50 metru attālumā netiktu izmantota pārmērīgi bieži, noteikumu grozījumu projektā ir noteikta norma, ka šāda pārvietošana var tikt veikta ne biežāk kā vienu reizi piecos gados.
  • Paredzams, ka noteikumu grozījumiem jāstājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā. 

*Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumi Nr.610 „Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji”