Rosina izmaiņas noteikumos par infekcijas slimību kontaktpersonu noteikšanas kārtību

Rosina izmaiņas noteikumos par infekcijas slimību kontaktpersonu noteikšanas kārtību

20.03.2016

  • 17.martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais grozījumu projekts Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kontaktpersonu noteikšanu, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtību.*
  • Noteikumu grozījumu projektā ir precizētas tās obligāti reģistrējamās infekcijas slimības un sindromi, kuru gadījumā nosaka kontaktpersonas, veic primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīnisko novērošanu. Slimību saraksts precizēts, ņemot vērā aktuālo infekcijas slimību sarakstu, kas veidots atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam un, ņemot vērā, ka atsevišķas slimības vairs netiek reģistrētas. Tāpat noteikumu grozījumu projektā veikti precizējumi attiecībā uz infekcijas slimību kontaktpersonu sarakstu – vairākām infekcijas slimībām tiek precizēts pārbaudāmo kontaktpersonu loks, bet atsevišķām reģistrējamām infekcijas slimībām, kuras neizplatās no cilvēka uz cilvēku, noteikts, ka kontaktpersonas nav nepieciešams obligāti noteikt.
  • Noteikumu grozījumu projekts paredz arī precizēt normas attiecībā uz tuberkulozes kontaktpersonu noteikšanu. Atbilstoši plānotajiem grozījumiem tuberkulozes pacienta kontaktpersonas pacienta uzturēšanās vietā (piemēram, pacienta darba vietā, izglītības iestādē, sociālās aprūpes iestādē u.c.) noteiks Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologi, savukārt pacienta kontaktpersonas pacienta dzīvesvietā arī turpmāk noteiks ārsts, kas ziņo par saslimšanu ar infekcijas slimību. 

*Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.774 „Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība”