Atbalsta grozījumus rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas kārtībā

Atbalsta grozījumus rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas kārtībā

22.03.2016
  • Šodien, 22.martā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas kārtību.* 
  • Noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt mehānismu jaunu speciālistu piesaistīšanai darbam valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs, kas sniedz no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ārpus Rīgas atbilstoši reģionālajām vajadzībām. 
  • Lai risinātu ārstu trūkumu Latvijas reģionos, noteikumu grozījumos ietverta prasība, ka, organizējot rezidentūras pretendentu atlasi atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pie līdzvērtīgiem rezultātiem priekšroku dos tiem rezidentūras pretendentiem, kuriem ir noslēgta vienošanās ar pašvaldību vai valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādi, kas sniedz no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ārpus Rīgas, par darba tiesisko attiecību uzsākšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē pēc rezidentūras programmas beigšanas. 
  • Lai nodrošinātu jauno speciālistu pieejamību valsts un pašvaldības ārstniecības iestādēs, noteikts, ka personai pēc rezidentūras beigšanas trīs gadus būs jāstrādā attiecīgajā specialitātē valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādē vai ģimenes ārsta praksē. Savukārt ārstiem, kuriem būs noslēgta reģionāla vienošanās, pēc rezidentūras pabeigšanas 3 gadi būs jāstrādā attiecīgajā ārstniecības iestādē, ar kuru ir vienošanās, vai pašvaldības norādītajā iestādē, ja vienošanās noslēgta ar pašvaldību. Šāda kārtība tiks attiecināta uz tām personām, kas studijas rezidentūras programmā uzsāks 2016./2017.gadā. 
  • Augstskolu vienotā uzņemšanas komisija katru gadu līdz 8. jūlijam organizēs rezidentūras pretendentu pieteikšanos rezidentūras studiju programmās un iesniegs Veselības ministrijā rezidentūras pretendentu sarakstu. Rezidentūras pretendents varēs pieteikties uz ne vairāk kā divām specialitātēm vienā vai dažādās augstskolās, bet piesakoties uz divām specialitātēm vienā augstskolā, pretendentam būs jānorāda izvēles prioritāte.
  • Noteikumu grozījumi stāsies spēkā 2016.gada 1.aprīlī, savukārt vienotas rezidentūras uzņemšanas komisija ir jāizveido līdz 2017.gada 1.janvārim. 

*Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.685 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”

Informācijas avots: VM