Latvijas Ārstu biedrībai pieprasīta informācija par ārstniecības personu profesionālās darbības uzraudzību

Latvijas Ārstu biedrībai pieprasīta informācija par ārstniecības personu profesionālās darbības uzraudzību

22.03.2016

  • Ņemot vērā Ārstniecības likumā deleģētās funkcijas Latvijas Ārstu biedrībai (LĀB) veikt ārstu sertifikācijas/resertifikācijas funkcijas, izvērtējot personas profesionālās zināšanas, veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs pieprasījis LĀB informāciju par biedrības īstenoto ārstu profesionālas darbības uzraudzību.
  • Veselības ministrs LĀB ir pieprasījis informāciju par to, kā tiek apkopota un analizēta informācija par ārstu un zobārstu pieļautajiem pārkāpumiem profesionālajā darbībā. Tāpat LĀB jāsniedz informācija, kāda biedrības rīcība sekojusi pēc Veselības inspekcijas atklātajiem ārstniecības personu profesionālās darbības pārkāpumiem Tukuma slimnīcā un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Tā kā šie nav vienīgie gadījumi un līdzīga rakstura informācija tiek saņemta regulāri, būtiski ir izvērtēt ārstniecības personu profesionālās darbības uzraudzības procesa efektivitāti, lai novērstu vai mazinātu šādu gadījumu skaitu.
  • LĀB aicināta arī sniegt informāciju par to, kāda rīcība no biedrības puses seko gadījumos, kad ārstu profesionālajā darbībā tiek konstatēti būtiski pārkāpumi, kuru rezultātā radies kaitējums pacienta veselībai. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka ārstniecības personu sertifikācijas kārtību, ir paredzēts, ka tiek anulēts ārstniecības personas sertifikāts, ja ir kļuvis zināms, ka ārstniecības persona profesionālajā darbībā ir būtiski pārkāpusi profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus un ētikas normas. LĀB aicināta iesniegt informāciju par to, cik šādi gadījumi tikuši izvērtēti laika posmā no 2013.gada līdz 2016.gadam.
  • Veselības ministrija sagaida arī priekšlikumus, kā uzlabot ārstu un zobārstu sertifikācijas/resertifikācijas procesu, lai resertificējot ārstniecības personas, tiktu ņemti vērā profesionālajā darbībā pieļautie pārkāpumi gan attiecībā uz nepieciešamību veikt papildapmācības kvalifikācijas celšanas nolūkos, gan arī nolūkā nepieļaut iespējamo apdraudējumu pacientu aprūpē tiktu atteikta sertifikāta piešķiršana.
  • Pieprasītā informācija Veselības ministrijai jāiesniedz līdz 7.aprīlim.

Informācijas avots: VM