Pagarina e-veselības funkcionalitātes pārbaudes termiņu

Pagarina e-veselības funkcionalitātes pārbaudes termiņu

22.03.2016
  • Šodien, 22.martā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas nosaka informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstību.* Grozījumi paredz e-veselības projekta funkcionalitātes pārbaudes termiņa pagarināšanu. 
  • Saskaņā ar iepriekšminētajiem Ministru kabineta noteikumiem atbildīgajai iestādei – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) – pirms noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas jāveic pārbaude projekta īstenošanas vietā, novērtējot projekta rezultātu funkcionalitāti (lietojamību) un to atbilstību projekta iesniegumam. Funkcionalitātes pārbaudes laikā ir jāpārliecinās par to, ka projektu ietvaros izstrādātā informācijas sistēma un e-pakalpojumi darbojas produkcijas vidē (informācijas sistēmu un e-pakalpojumus izmanto reāli lietotāji, tie apstrādā reālus datus u.tml.) 
  • Grozījumi ļauj Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) veikt projekta gala atmaksu līdz 2016.gada 31.martam** un paredz, ka Nacionālajam veselības dienestam līdz 2016.gada 1.decembrim pakāpeniski ir jānodrošina projektu funkcionalitātes produkcijas vidē sasniegšana, kā arī ir jāuzaicina VARAM veikt pārbaudi projektu īstenošanas vietā projektu rezultātu funkcionalitātes un to atbilstības projekta iesniegumiem novērtēšanai. VARAM savukārt ir jāveic pārbaude projektu īstenošanas vietā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.decembrim. E-veselības projekta funkcionalitātes pārbaudes termiņa pagarināšana ir būtiska, lai saglabātu ERAF līdzfinansējumu un ieviestu veselības informācijas sistēmu Latvijā. 
  • Jau ziņots, ka 2015.gada 1.decembrī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts lēmums pagarināt e-veselības funkcionalitāšu lietošanas uzsākšanas termiņus, taču, sākot ar šā gada decembri, ārstiem un farmaceitiem būs pienākums strādāt ar divām funkcionalitātēm – e-recepti un elektronisko darbnespējas lapu. 

* Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” un Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu”.
** CFLA var lemt par attiecīgas finanšu korekcijas piemērošanu arī pēc izmaksu atzīšanas par attiecināmām, ja netiek sasniegti projektos plānotie rezultāti. 

Informācijas avots: VM