Pagarināts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas projekta funkcionalitātes nodrošināšanas termiņš

Pagarināts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas projekta funkcionalitātes nodrošināšanas termiņš

22.03.2016
  • Šodien, 22.martā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka stacionārās veselības aprūpes attīstību.* Grozījumi paredz nodrošināt iespēju līdz 2016.gada 31.martam veikt gala atmaksu par VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” (BKUS) rekonstrukcijas projektu. 
  • Šobrīd VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” īsteno projektu, kura viena no aktivitātēm ir 24.korpusa – Hematoonkoloģijas nodaļas – rekonstrukcija, un projekta ietvaros ir rekonstruēts korpusa 1.stāvs. Šobrīd rekonstruēto 1.stāvu ir iespējams nodot ekspluatācijā tikai kopā ar ārpus Eiropas Savienības fondiem finansētiem 2.kārtas rekonstrukcijas darbiem, kurus plānots noslēgt 2016.gada maijā. Grozījumi paredz, ka ēkas funkcionalitāte jānodrošina jeb ēka jānodod ekspluatācijā līdz 2016.gada 20.septembrim.
  • Grozījumu rezultātā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra līdz 2016.gada 31.martam varēs veikt BKUS projekta gala atmaksu 939 013eiro apmērā, kā arī nodrošinās šobrīd nefunkcionējošā projekta kontroli. 

*Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti „Stacionārās veselības aprūpes attīstība””