Pārrunā jautājumus par cilvēkresursiem reģionu ārstniecības iestādēs

Pārrunā jautājumus par cilvēkresursiem reģionu ārstniecības iestādēs

30.03.2016
  • Šodien, 30.martā, Veselības ministrijā norisinājās sanāksme, kurā speciālisti no ministrijas, Latvijas Slimnīcu biedrības, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, ārstniecības iestādēm, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas universitātes un studentu sabiedriskajām organizācijām diskutēja par cilvēkresursu jautājumiem ārstniecības iestādēs.
  • Tikšanās laikā studentu pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar jauno ārstu interesējošajiem jautājumiem par ārstniecības iestāžu darbību, tehnisko nodrošinājumu, attiecīgās pašvaldības attīstības tendencēm, iespējamajiem bonusiem jaunajiem speciālistiem u.c. Kā svarīgākos motivējošos apstākļus, lai dotos darbā uz reģioniem, studenti norādījuši tieši dzīvesvietas nodrošinājumu, motivējošu atalgojumu, transporta izdevumu kompensāciju un bērniem nodrošinātu vietu pašvaldības bērnudārzā. 
  • Latvijas Slimnīcu biedrības un ārstniecības iestāžu pārstāvji norādīja, ka liela daļa pašvaldību jau šobrīd nolūkā piesaistīt jaunos ārstus piedāvā viņiem gan dienesta dzīvokļus, gan citus papildus bonusus, tādēļ aicināja studentus interesēties par piedāvātajām iespējām. 
  • Savukārt, lai uzlabotu informācijas apriti starp jaunajiem ārstiem un ārstniecības iestādēm studenti rosināja ārstniecības iestādes gan rīkot karjeras dienu pasākumus, gan klātienes iepazīstināšanas pasākumus slimnīcās, ļaujot jaunajiem speciālistiem nepastarpināti iepazīties ar iestādes darbību. Tāpat aktuālā informācija par ārstniecības iestādēm, vakancēm, iespējamajiem pašvaldības piedāvātajiem bonusiem un citu interesējošo informāciju būtu iespējams publicēt virtuālā platformā. Latvijas Slimnīcu biedrība uzsvēra, ka ārstniecības iestāžu un pašvaldību aktuālā informācija tuvākajā laikā būs pieejama biedrības mājaslapā.
  • Tāpat tikšanās laikā tika apspriesta rezidentūras programmas praktiskās norises jautājumi.

Informācijas avots: VM