Diskutē par normatīvo aktu grozījumiem smēķēšanas ierobežošanas jomā

Diskutē par normatīvo aktu grozījumiem smēķēšanas ierobežošanas jomā

31.03.2016
  • Šodien, 31.martā, norisinājās Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas sanāksme*, kurā tika diskutēts par normatīvo aktu grozījumiem smēķēšanas ierobežošanas jomā.
  • Veselības ministrijas pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar likumprojekta „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” un tā saistīto tiesību aktu virzību. Jau ziņots, ka likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta Padomes direktīvas „Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu” prasības. Šobrīd likumprojekts ir atbalstīts Saeimā 2.lasījumā un paredzams, ka 3.lasījumā likumprojekts ir jāapstiprina šā gada aprīlī.
  • Tāpat klātesošie diskutēja par Veselības ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Reklāmas likumā [1] un Bērnu tiesību aizsardzības likumā [2], kas paredz abos likumos iestrādāt likumprojektā „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” noteiktos sabiedrības veselības aizsardzības principus attiecībā uz bērnu veselības un drošības aizsardzību. Komisija konceptuāli atbalstīja grozījumus, tādējādi tos drīzumā plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

*Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija ir koleģiāla koordinējoša valsts institūcija, kas darbojas, lai nodrošinātu cilvēku tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu gaisu. Komisija koordinē darbības, kas saistītas ar tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu lietošanas profilaksi un ierobežošanu un tabakas, tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu ievešanas, ražošanas, realizācijas kontroli un kvalitātes rādītāju noteikšanu, kā arī ārstēšanu no nikotīna atkarības.