Izdots 2015. gada Latvijas Republikas Zāļu reģistrs

Izdots 2015. gada Latvijas Republikas Zāļu reģistrs

01.04.2016

  • Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izdevusi jauno Latvijas Republikas Zāļu reģistru, lai nodrošinātu ārstus, farmaceitus un citus veselības nozares speciālistus, kā arī plašāku sabiedrību ar pilnīgu un oficiālu informāciju par zālēm. Izdevums pieejams gan drukātā, gan elektroniskā formātā USB datu nesējā.
  • Zāļu reģistrs ietver informāciju par 6776 nacionāli, savstarpējā atzīšanas procedūrā, decentralizētajā procedūrā, centralizēti reģistrētām un paralēli importētām zālēm. Izdevumā publicēti zāļu nosaukumi, zāļu formas, aktīvo vielu starptautiskie nosaukumi (INN), stiprums/koncentrācija, farmakoterapeitiskā grupa, anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas (ATĶ) kods, reģistrācijas numurs, izsniegšanas kārtība un reģistrācijas apliecību īpašnieki. Salīdzinot ar 2014. gada Zāļu reģistru, šī gada izdevumā par 40 palielinājies zāļu nosaukumu skaits, paplašinot zāļu izvēli Latvijas iedzīvotājiem.
  • Elektroniskajā izdevumā ar zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām izveidota ērta informācijas meklēšanas forma, kuras izmantošanai ikdienā nav nepieciešams interneta pieslēgums. Tajā iekļautie zāļu apraksti palīdzēs ārstam un farmaceitam izvēlēties pacientam piemērotākās zāles, kā arī noskaidrot vai precizēt būtisku informāciju par zāļu pareizu lietošanu, iespējamām blaknēm u. c. informāciju, tādējādi veicinot zāļu drošu lietošanu.
  • ZVA aicina ārstus, farmaceitus un citus veselības nozares speciālistus iegādāties Zāļu reģistra oficiālodrukāto izdevumu (13,52 EUR ar PVN) vai/un Zāļu reģistra oficiālo elektronisko izdevumu ar zāļu aprakstiem un lietošanas instrukcijām (7,83 EUR ar PVN), kas būs atbalsts ikdienas darbam un padarīs ērtāku zāļu ordinēšanu pacientam.
  • Latvijas Republikas Zāļu reģistru var saņemt ZVA, Jersikas ielā 15, Rīgā, 11. kabinetā, vai pa pastu (pasta izdevumus apmaksā saņēmējs). Pieteikties izdevuma saņemšanai var pa tālr. 67078422 vai pa e-pastu: [email protected]. Norēķināties var ZVA uz vietas, 59. kabinetā (tikai bezskaidras naudas), vai ar pārskaitījumu.
  • Aktuālā informācija par Latvijā reģistrētām zālēm, tajā skaitā zāļu lietošanas instrukcijas un zāļu apraksti, ir pieejama ZVA mājaslapas www.zva.gov.lv sadaļā Reģistrs.

Papildu informācijai: Dita Okmane
Zāļu valsts aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67078422, e-pasts:[email protected]