Par atbildes vēstuli Latvijas Republikas tiesībsargam

Par atbildes vēstuli Latvijas Republikas tiesībsargam

 

05.04.2016
  • Šodien, 5.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais atbildes projekts Latvijas Republikas tiesībsargam Jurim Jansonam uz saņemto Tiesībsarga vēstuli par veiktā pētījuma „Latvijas valsts garantētā „medicīniskās palīdzības minimuma” atbilstība cilvēktiesību standartam” galvenajiem secinājumiem.
  • Atbildes projektā skaidrots, ka Veselības ministrijā šobrīd ir izveidotas vairākas darba grupas, kas strādā pie Tiesībsarga vēstulē aktualizēto jautājumu risināšanas. 
  • Starpinstitūciju darba grupa „Par priekšlikumiem veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešanai” ir izvirzījusi uzdevumus izstrādāt veselības aprūpes finansēšanas modeļa variantus un, atbilstoši izvēlētajam finansēšanas modelim, secīgi pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu tarifus un samaksas nosacījumus, nosakot valsts apmaksāto pakalpojumu grozu. 
  • Izveidota Augsta līmeņa uzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir veselības ministrs, finanšu ministre, labklājības ministrs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs un Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja. Augstas līmeņa uzraudzības komitejas uzdevums ir izskatīt un izvērtēt iespējamos veselības aprūpes finansēšanas modeļus un uzraudzīt starpinstitūciju darba grupas darbu. 
  • Savukārt, lai pārskatītu ārstniecības personu amatu kvalifikācijas kategorijas un tām noteikto minimālo darba samaksas apmēru, kas noteikts noteikumos par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām*, kā arī, lai izstrādātu risinājuma variantus, pakāpeniski atsakoties no normālā pagarinātā darba laika ārstniecības personām, izveidota Darba grupa ārstniecības personu darba samaksas modeļa pārskatīšanai. 
  • Līdz ar iepriekšminēto, Tiesībsarga vēstulēs minētie jautājumi šobrīd ir aktualizēti un paralēli tiks risināti likumdošanas līmenī, jo veselības aprūpes finansēšanas izmaiņu kontekstā tiks pārskatīts un precizēts arī valsts apmaksātais veselības aprūpes pakalpojumu grozs un samaksas nosacījumi, aptverot arī aktualizētos reto slimību gadījumus. Veselības aprūpes nozares finansējumu plānots palielināt atbilstoši Deklarācijai par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, pēc Latvijas nodokļu sistēmas izvērtējuma, izskatot iespēju palielināt veselības nozares finansējuma proporciju no IKP. 

*Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.595 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām” 

Informācijas avots: VM