Veic grozījumus noteikumos par asiņu un asins komponentu kvalitāti un drošības standartiem

Veic grozījumus noteikumos par asiņu un asins komponentu kvalitāti un drošības standartiem

05.04.2016
  • Šodien, 5.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi, kas paredz izmaiņas asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartu noteikumos.* 
  • Lai nodrošinātu asins komponentu un asins rezervju krājumu pietiekamību valstī un nepieļautu gadījumus, kad tūlītēji pieejamie asins komponentu resursi ir nepietiekami, noteikts, ka cilvēka asinis un asins komponentus no valsts neizved, izņemot gadījumus, ja asinis un asins komponentus asins pagatavojumu ražošanai sagatavo no valsts budžeta līdzekļiem, nodrošinot Latvijas ārstniecības iestādes ar asins pagatavojumiem (albumīns, globulīns). 
  • Lai nodrošinātu asiņu un asins komponentu kvalitāti un drošības standartu ievērošanu, noteikumos precizētas vairākas uzraudzības funkcijas, piemēram, Valsts asinsdonoru centra darbības mērķis, ārstniecības iestāžu asins kabinetu un asins sagatavošanas nodaļu atbilstības novērtēšana un sertifikācija, hemovigilances** uzraudzība u.c. prasības. Vienlaikus tika veikti grozījumi Valsts asinsdonoru centra (Centrs) nolikumā, precizējot Centra darbības mērķi. 

*Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1037 „Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai”.
**Hemovigilance ir organizētu pārraudzības procedūru kopums saistībā ar nopietniem nevēlamiem notikumiem vai nopietnām blaknēm donoriem vai recipientiem, kā arī epidemioloģiska donoru turpmākā novērošana.

Informācijas avots: VM