Ministru kabinetā apstiprina grozījumus Ārstniecības likumā

Ministru kabinetā apstiprina grozījumus Ārstniecības likumā

12.04.2016
  • Šodien, 12.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais likumprojekts, kas paredz izmaiņas Ārstniecības likumā. 
  • Grozījumi paredz noteikt kritērijus ārstniecības personām noteiktas jaunās papildspecialitātes vai apakšspecialitātes iegūšanai bez izglītības programmas apgūšanas jaunajā papildspecialitātē vai apakšspecialitātē un laika periodu, kurā ārstniecības personām ir tiesības pretendēt uz sertifikātu. 
  • Izmaiņas paredz arī iespēju ārstniecības iestādēm, kas atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajiem kritērijiem, brīvprātīgi pievienoties Eiropas Savienības dalībvalstu veselības aprūpes sniedzēju un ekspertīzes centru kopīgi veidotiem Eiropas references tīkliem*. Paredzēts, ka prasības ārstniecības iestādēm, kuras vēlēsies brīvprātīgi pievienoties Eiropas references tīkliem, noteiks Ministru kabinets. 
  • Tāpat likumprojektā veiktas izmaiņas, kas attiecas uz vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Likumprojektā noteikts, ka veselības informācijas sistēmā izdarītajiem ierakstiem vai izveidotajiem dokumentiem ir juridisks spēks arī tad, ja tie nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu vai elektronisko parakstu. Lai nodrošinātu darba devējiem informāciju par darbiniekam izsniegtu elektronisku darbnespējas lapu, likumprojekts paredz, ka informācija par elektroniskajām darbnespējas lapām darba devējam būs pieejama Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijas sistēmā trīs gadus no tās saņemšanas brīža VID informācijas sistēmā. 

* Eiropas references tīklu mērķis ir nodrošināt īpašu specializētu augstas kvalitātes veselības aprūpi pacientam, kuram ir reta vai maz izplatīta, sarežģīta slimība.

Informācijas avots: VM