Par atbildes vēstuli Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai

Par atbildes vēstuli Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai

12.04.2016
  • Šodien, 12.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta atbildes vēstules projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai saistībā ar patvēruma meklētājiem pieejamo veselības aprūpi, lai novērstu bīstamu infekcijas slimību izplatības draudus Latvijā.
  • Atbildes projektā skaidrots, ka Veselības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros noteikta veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība*, no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem patvēruma meklētājiem apmaksā neatliekamo medicīnisko palīdzību, dzemdību palīdzību, zobārstniecības palīdzību akūtā gadījumā, primāro veselības aprūpi, psihiatrisko palīdzību un medicīnisko palīdzību nepilngadīgām personām, kā arī Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktos gadījumus un tuberkulozes ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, savukārt Iekšlietu ministrija sedz maksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiem patvēruma meklētājiem un ārzemniekiem, kuri aizturēti Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā. 
  • Vēstules projektā norādīts, ka atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam Rīcības plānam** veselības pārbaudes un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību paredzēts nodrošināt visām personām, kas lūdz patvērumu Latvijā, neatkarībā no to ieceļošanas veida. 
  • Vēstulē skaidrota kārtība, kādā patvēruma meklētājiem pēc ierašanās patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” tiek veikta pirmreizējā veselības apskate un papildus veselības pārbaudes, kā arī, kādos gadījumos nodrošināta medicīniskā palīdzība. 
  • Atbildes vēstulē tiek vērsta uzmanība, ka patvēruma meklētājiem pašlaik nodrošina pirmreizējo veselības apskati, profilaktiskos pasākumus, saņemtās medicīniskās dokumentācijas izvērtēšanu un nepieciešamības gadījumos – ārstēšanu –, līdz ar to nav pamata paustajām bažām par bīstamu infekcijas slimību izplatības draudiem Latvijā, jo ir veikti vairāki pasākumi, lai nepieļautu vai samazinātu šādas iespējamības risku.

*Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
**Ar Ministru kabineta 2015.gada 4.decembra rīkojumu Nr.759 apstiprināts Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā

Informācijas avots: VM