Aptiekās realizēto medikamentu apgrozījums 2015. gadā

Aptiekās realizēto medikamentu apgrozījums 2015. gadā
13.04.2016

Pamatojoties uz SIA “Wogen Pharm” zāļu lieltirgotavas iesniegto laboto pārskatu par zāļu realizāciju 2015. gada novembrī, Zāļu valsts aģentūra 29.03.2016. ir veikusi izmaiņas šādos publicētajos datos:

  • Zāļu apgrozījums 2015. gada 4. ceturksnī;
  • Zāļu patēriņš novembrī;
  • Cilvēkiem paredzēto zāļu tirgus dinamika (miljonos eiro) 2007. – 2015.
Pamatojoties uz SIA “Astra Logistic Ltd.”zāļu lieltirgotavas 07.03.2016. iesniegto laboto pārskatu par zāļu lieltirgotavas darbību 2015.gadā, Zāļu valsts aģentūra ir veikusi izmaiņas šādos publicētajos datos:
  • Latvijas zāļu lieltirgotavu 2015. gada statistika;
  • Cilvēkiem paredzēto zāļu tirgus dinamika (miljonos eiro) 2007. – 2015.

Aptiekās realizēto medikamentu apgrozījums 2015. gadā

  • Zāļu valsts aģentūra ir apkopojusi vispārēja tipa aptieku (kopskaitā 779) iesniegtos datus par medikamentu realizācijas apgrozījumu 2015. gadā:

  • Salīdzinot ar 2014. gadu vispārēja tipa aptiekās realizēto medikamentu apgrozījums 2015. gadā ir palielinājies par 11.77% un sasniedzis 328,54 milj. EUR (bez PVN). 2015. gadā ir pieaugusi medikamentu realizācija no vispārēja tipa aptiekām gan fiziskām, gan juridiskām personām (attiecīgi par 11% un 28%).
  • Vispārēja tipa aptieku tīklu (3 un vairāk aptiekas) īpatsvars tirgū turpina pieaugt un 2015. gadā veido gandrīz 75% no kopējā aptieku medikamentu apgrozījuma (2014.gadā – 68%):

  • Dati iegūti no aptieku iesniegtajām veidlapām „Pārskats par aptiekas darbību 2015. gadā”, apkopojot medikamentu realizācijas apgrozījumu vispārēja tipa aptiekās fiziskām un juridiskām personām.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra