Aicinājums pārbaudīt medicīniskās ierīces – glikometra EasyTouch G Meter – pamata uzstādījumus, lai nodrošinātu mērījumu pareizu atspoguļojumu

Aicinājums pārbaudīt medicīniskās ierīces – glikometra EasyTouch G Meter – pamata uzstādījumus, lai nodrošinātu mērījumu pareizu atspoguļojumu

15.04.2016

  • Informācija endokrinologiem, ģimenes ārstiem, cukura diabēta aprūpes māsām un ražotāja Bioptik Technology Inc. glikometra EasyTouch G Meter lietotājiem
  • Zāļu valsts aģentūra informē, ka ražotājs Bioptik Technology Inc. ir veicis glikometra EasyTouch G Meter marķējuma atjauninājumu, aicinot lietotājus pārbaudīt rūpnīcas pamata uzstādījumus mērvienībai, ar kuru tiek atspoguļots asins glikozes līmeņa mērījuma rezultāts.
  • Ražotājs ir konstatējis glikozes testa rezultātu kļūdainu interpretāciju gadījumos, ja lietotājs nepamana, ka rezultāti tiek atspoguļoti mg/dL un pieņem tos par mmol/L. Tā kā nepareizi interpretētais rezultāts var tikt uzskatīts par iemeslu palielinātas insulīna devas ievadīšanai, var attīstīties hipoglikēmija un nepieciešamība pēc hospitalizācijas.
  • Ražotājs iesaka lietotājiem pirms lietošanas uzsākšanas pārbaudīt glikometra EasyTouch G Meter rūpnīcas uzstādījumu mērvienību un pārslēgt to uz lokāli izmantoto mērvienību (mmol/L). Informācija, kā veikt iestatījumu maiņu, atrodama ierīces lietošanas instrukcijā.
  • Šī medicīniskā ierīce Latvijā ir pieejama no 2013. gada.

Informācijas avots: ZVA