Veselības ministrs vienojas par turpmāko sadarbību ar Latvijas Māsu asociāciju

Veselības ministrs vienojas par turpmāko sadarbību ar Latvijas Māsu asociāciju

15.04.2016
  • Veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs vienojies ar Latvijas Māsu asociāciju par turpmāko sadarbību, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti, koncentrēšanos uz pacientu un veselības aprūpes pieejamību. 
  • Lai veicinātu sadarbību, veselības ministrs un Latvijas Māsu asociācija šodien, 15.aprīlī, parakstīja Sadarbības memorandu, kurā iekļautās apņemšanās paredz veikt pasākumus veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā, tostarp, īstenot vispārēju veselības aprūpes un tās apakšnozaru ilgtspējīgu un pēctecīgu attīstību atbilstoši „Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” un valdības deklarācijai.
  • Vienošanās arī paredz veselības ministra apņemšanos nodrošināt lielāku finansējumu veselības aprūpei, sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem valsts iedzīvotājiem, jo īpaši – mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 
  • Lai nodrošinātu efektīvāku māsu resursu izmantojumu veselības aprūpes procesā, kā arī, lai pārskatītu atbildības apjomu, rodot iespēju māsu atalgojuma palielināšanai, paredzēts izvērtēt māsu kompetences un apmācību procesu. Memorands paredz arī sadarbības partneru kopīgu risinājuma meklēšanu, lai māsas ar vidējo profesionālo izglītību māsas specialitāti apgūtu pēc līdzīgiem nosacījumiem kā māsas ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
  • Sadarbības memorands ir veselības ministra un Latvijas Māsu asociācijas apliecinājums gatavībai kopīgi rūpēties par iedzīvotāju veselību, apņemoties veselības nozares jautājumus risināt kopīgiem spēkiem. 

Informācijas avots: VM