No 1.jūlija ģimenes ārstiem palielinās izmaksājamo kapitācijas naudas apjomu

No 1.jūlija ģimenes ārstiem palielinās izmaksājamo kapitācijas naudas apjomu

18.04.2016
  • 15.aprīlī tiekoties ar ģimenes ārstiem, veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs apliecināja, ka atbilstoši noslēgtajam memorandam no šā gada 1.jūlija ģimenes ārstiem tiks palielināts izmaksājamais kapitācijas naudas apjoms, kas vidēji vienai ārsta praksei nozīmēs papildu aptuveni 144 eiro mēnesī.
  • Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti priekšlikumi grozījumiem veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, kas paredzētu kārtību, kā tiek pārreģistrēti pacienti pie jaunā ģimenes ārsta, ja iepriekšējais ir izbeidzis līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Priekšlikumi paredz arī precizēt kārtību, kādā tiek prioritizēti pacienti sekundāro ambulatoro pakalpojumu saņemšanai, tostarp nosakot, kāda informācija ārstiem ir jānorāda nosūtījumu veidlapā.
  • Sanāksmes laikā tika pārrunāts arī jautājums par prakses atbalsta maksājumu jeb „lauku koeficienta” noteikšanas mehānismu primārajā veselības aprūpē. Pie priekšlikumiem šī jautājuma risināšanai darbs vēl tiks turpināts un ģimenes ārsti iesniegs savu redzējumu par iespējamajiem kritērijiem. 
  • Tāpat ģimenes ārsti apņēmās iesniegt savus priekšlikumus apmācīttiesīgo ārstu darba grafika noteikšanai.
  • Tikšanās laikā ģimenes ārsti arī tika informēti par aktualitātēm e-veselības ieviešanā.

Informācijas avots: VM