Par Latvijas dalību Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē

Par Latvijas dalību Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē

19.04.2016
  • 17.un 18.aprīlī Nīderlandē, Amsterdamā norisinājās Eiropas Savienības (ES) veselības ministru neformālā sanāksme, kuras darba kārtībā tika izskatīti tādi jautājumi kā inovatīvas un pieejamas zāles, pārtikas produktu sastāva uzlabošana un antimikrobā rezistence. Latviju sanāksmē pārstāvēja Veselības ministrijas valsts sekretāre Solvita Zvidriņa. 
  • Sanāksmes laikā tika diskutēts par inovatīvu zāļu pieejamību  pacientiem, it īpaši C hepatīta ārstēšanā, kā arī tika diskutēts par antimikrobās rezistences pieauguma problēmu, norādot, ka tas ir nopietns izaicinājums veselības aprūpes sistēmām un sabiedrības veselībai, kas ir saistīts ar papildus  finanšu resursu investēšanu veselības aprūpes sistēmā. 
  • Diskusijā par pārtikas produktu sastāvu Solvita Zvidriņa vērsa uzmanību uz to, ka sabiedrība joprojām par daudz patērē neveselīgu pārtiku, kā arī maz nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Valsts sekretāre informēja, ka pēc veselības ministra Dr.Gunta Belēviča iniciatīvas Latvijā ir izstrādāta sabiedrības veselības uzlabošanas ilgtermiņa programma, kas vērsta uz sabiedrības veselības uzlabošanu, mainot uztura paradumus, uzsākot fiziskas aktivitātes un mainot sabiedrības domāšanu kopumā. Tāpat ar nolūku uzlabot Latvijas iedzīvotāju uztura paradumus 2015.gada 25.augustā Ministru kabinetā tika konceptuāli atbalstīts noteikumu projekts, kas paredz trans-taukskābju ierobežošanu pārtikas produktos*. Nupat saņemts Eiropas Komisijas saskaņojums noteikumu projektam, un tuvākajā laikā plānots noteikumu projektu iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai. Solvita Zvidriņa vērsa arī uzmanību, ka Eiropas Savienībā un nacionālajā dalībvalstu līmenī ir nepieciešams darbs pie vienotas pozīcijas un normatīvo aktu izstrādes pārtikas produktu kvalitātes uzlabošanā.

*„Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos”

(Foto autors: Latvijas vēstniecība Nīderlandē)

Informācijas avots: VM