Rosina noteikt kārtību, kādā tabakas ražotājiem būs jāsniedz informācija Veselības inspekcijai

Rosina noteikt kārtību, kādā tabakas ražotājiem būs jāsniedz informācija Veselības inspekcijai

21.04.2016
  • Šodien, 21.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā noteikts par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem, jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem un augu smēķēšanas produktiem sniedzamās informācijas apjoms un kārtība, kādā šī informācija tiek sniegta Veselības inspekcijai.*
  • Noteikumu projekts paredz, ka tabakas izstrādājumu ražotājiem un importētājiem Veselības inspekcijai būs jāiesniedz saraksts ar visām tabakas izstrādājuma ražošanā izmantotajām sastāvdaļām un to daudzumu, norādot ietekmi uz patērētāju veselību. Tāpat attiecīgo produktu ražotājiem un importētājiem būs jānorāda arī darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda emisiju līmeņi, jāsniedz informācija par tirgus izpēti u.c. informācija. Paredzēts, ka tabakas izstrādājumu ražotājiem un importētājiem būs jāinformē Veselības inspekcija arī ikreiz pirms jauna vai mainīta tabakas izstrādājuma laišanas tirgū. Atbilstoši noteikumu projektam cigarešu un tinamās tabakas ražotājiem un importētājiem būs pienākums veikt salīdzinošos pētījumus par prioritārajā piedevu sarakstā iekļautajām piedevām un jāiesniedz ziņojums par pētījumu rezultātiem Eiropas Komisijai un Veselības inspekcijai. 
  • Informācija par produkciju, kuru plānots laist tirgū, būs jāsniedz arī elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražotājiem un importētājiem, iekļaujot tajā datus par izstrādājuma sastāvdaļu un emisiju sarakstu un daudzumu, toksikoloģiskos datus un ietekmi uz patērētāja veselību, nikotīna devām u.c. Informācija par produkta sastāvdaļām un to daudzumu būs jāsniedz arī augu smēķēšanas produktu ražotājiem un importētājiem. 
  • Noteikumu projektā arī noteikts, ka visa informācija ir iesniedzama elektroniski vienotajā datu ievades portālā. Tāpat noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Veselības inspekcija veiks iesniegtās informācijas apstrādi, uzglabāšanu un publiskošanu. Paredzēts, ka daļa no iesniegtās informācijas tiks publicēta Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē, informējot sabiedrību par tabakas izstrādājumu sastāvu, pētījumiem un datiem par konkrēto tabakas izstrādājumu, par produkta toksicitāti,  spēju izraisīt atkarību u.c.
  • Noteikumu projekts izstrādāts, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, Eiropas Komisijas 2015.gada 24.novembra īstenošanas lēmumu 2015/2183, ar ko izveido vienu formātu paziņošanai par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem un Eiropas Komisijas 2015.gada 25.novembra īstenošanas lēmumu 2015/2186, ar ko nosaka formātu, kādā iesniedzama un publiskojama informācija par tabakas izstrādājumiem. 

*Ministru kabineta noteikumu projekts „Par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to  uzpildes flakoniem, kā arī  jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem sniedzamās informācijas apjomu, kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz šādu informāciju, kā arī prasībām datu apstrādei, analizēšanai, uzglabāšanai un publicēšanai”

Informācijas avots: VM