Rosina noteikt kārtību references laboratorijas statusa iegūšanai

Rosina noteikt kārtību references laboratorijas statusa iegūšanai

21.04.2016
  • Šodien, 21.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā noteiktas prasības nacionālās references laboratorijām.*
  • Lai laboratorijas varētu pretendēt uz references laboratorijas statusa piešķiršanu, noteikumu projektā definētas prasības, kurām jāatbilst: laboratorijai ir jābūt akreditētai „Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā”, laboratorijas aprīkojumam un speciālistu kvalifikācijai jāļauj nodrošināt references laboratorijas funkciju un uzdevumu izpildi, laboratorijai ir jābūt ne mazāk kā 5 gadu praktiskajai darba pieredzei noteiktās references jomās, kā arī citas prasības. Paredzēts, ka Veselības ministrija izvērtēs ārstniecības iestādes atbilstību šo noteikumu prasībām un piešķirs ārstniecības iestādei references laboratorijas statusu. 
  • Tāpat noteikumu projektā, atbilstoši Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) rekomendācijām, definēti references laboratorijas pienākumi, piemēram, references izmeklējumu veikšana,  dalība uzraudzības, monitoringa, brīdināšanas un reaģēšanas pasākumu nodrošināšanā epidemioloģiskās drošības jomā, sadarbība ar starptautiskām institūcijām un dalība pētījumos, sadarbība ar citām valsts un ārvalstu laboratorijām u.c. pienākumi. 
  • Lai nodrošinātu references laboratorijas darbības plānošanu atbilstoši epidemioloģiskai situācijai, kā arī references laboratorijas darbības uzraudzību, noteikumu projekts paredz, ka references laboratorijai katru gadu Veselības ministrijā būs jāiesniedz references laboratorijas darbības programma nākamajam gadam, kā arī pārskats par pienākumu izpildi iepriekšējā gadā. Pēc programmas iesniegšanas un izskatīšanas ministrijā Nacionālais veselības dienests slēgs līgumu par nacionālās references laboratorijas funkciju nodrošināšanu. 

*Noteikumi par references laboratorijas epidemioloģiskās drošības jomā statusa piešķiršanas, anulēšanas vai darbības apturēšanas kārtību, kā arī tās tiesībām un pienākumiem

Informācijas avots: VM