Plānots noteikt tehniskos standartus elektronisko cigarešu uzpildes mehānismam

Plānots noteikt tehniskos standartus elektronisko cigarešu uzpildes mehānismam

28.04.2016
  • Šodien, 28.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz noteikt ar uzpildes flakonu uzpildāmas elektroniskās cigaretes uzpildes mehānisma tehniskos standartus*.
  • Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši likumā par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu apriti** noteiktajai prasībai nodrošināt elektroniskās cigaretes ar atbilstošu šķidruma uzpildes mehānismu.
  • Ņemot vērā riskus veselībai un dzīvībai, kas ir saistīti ar elektroniskās cigaretes uzpildes laikā nikotīnu saturošu šķidrumu iespējamu saskari ar ādu vai iespējamu nejaušu nikotīna saturošu šķidruma norīšanu (it īpaši bērniem), ir izstrādāti uzpildes mehānisma drošības standarti.
  • Noteikumu projektā noteiktas tehniskas prasības uzpildāmo elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu laišanai tirgū. Tāpat, lai nodrošinātu patērētāju informēšanu un mazinātu iepriekšminētos riskus veselībai un dzīvībai, noteikta prasība, ka uzpildāmajai elektroniskajai cigaretei un uzpildes flakonam jāpievieno lietošanas instrukcija, kā arī noteiktas prasības lietošanas instrukcijā norādāmajai informācijai. Noteikumu projekts attiecas uz atkārtoti uzpildāmām elektroniskajām cigaretēm.
  • Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā 2016.gada 20.maijā. Noteikumu projektu vēl skatīs Ministru kabinetā. 

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par elektronisko cigarešu uzpildes mehānisma tehniskajiem standartiem”
**Likums “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”

Informācijas avots: VM