<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PJMLCP" <br>height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Izmaiņas Veselības inspekcijas darba laikā

Izmaiņas Veselības inspekcijas darba laikā
  • 3. maijā Veselības inspekcija strādā no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00 (pusdienas laiks no plkst.12:30 līdz plkst.13:00).
  • Apmeklētāju pieņemšana Ārstniecības iestāžu, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistriem no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00 (pusdienas laiks no plkst. 12:30 līdz plkst. 13:00).