Informācija trešo valstu medicīnisko ierīču ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas savu darbības vietu reģistrē Latvijā

Informācija trešo valstu medicīnisko ierīču ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas savu darbības vietu reģistrē Latvijā

03.05.2016

Zāļu valsts aģentūra ir izstrādājusi skaidrojošo materiālu, kura nolūks ir palīdzēt trešo valstu medicīnisko ierīču ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas plāno reģistrēt savu darbības vietu Latvijā, izpildīt normatīvo aktu prasības un sniegt precīzu informāciju aģentūrai par pilnvaroto pārstāvi un medicīniskajām ierīcēm, kas tiek izplatītas Eiropas Savienības tirgū. Lasīt vairāk.

Informācijas avots: ZVA