Jauns izdevums par farmakovigilanci

Jauns izdevums par farmakovigilanci

13.05.2016

  • Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem
  • Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) publicējusi pirmo izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update numuru, sniedzot reģistrācijas apliecības īpašniekiem aktuālu informāciju par farmakovigilanci.
  • Jaunais izdevums ietver rakstus par farmakovigilances informācijas sistēmām un pakalpojumiem, par datu sniegšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 726/2004 57. panta prasībām un citiem farmakovigilances jomā aktuāliem jautājumiem, un tas tiks publicēts EMA mājaslapā katru ceturksni. Savukārt EMA informatīvais biļetens Pharmacovigilance Programme Update turpmāk vairs netiks izdots.

Pirmo jaunā izdevuma numuru aicinām lasīt šeit (PDF dokuments).