Aktuālā informācija par gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju izplatību Latvijā 2016.gada 19.nedēļā

Aktuālā informācija par gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju izplatību Latvijā 2016.gada 19.nedēļā

17.05.2016

  • 2016. gada 19. nedēļā informācija saņemta no 70 ģimenes ārstu praksēm iesaistītajām gripas monitoringā; reģistrēti divi gripas gadījumi (18. nedēļā – viens gadījums) – vidēji 2,0 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.
  • Vēršanās ambulatorajās iestādēs citu  akūto augšējo elpceļu infekciju gadījumos, salīdzinājumā ar 18. nedēļu, palielinājusies par 1,7 un bijusi līdzīga iepriekšējās sezonas rādītājiem šajā laika periodā.
  • Vidēji vēršanās ambulatorajās iestādēs pneimoniju gadījumos 19. nedēļā, salīdzinot ar 18. nedēļu, pieaugusi par 9,7%.

Pilna tabula no 2015.gada 40.nedēļas līdz 2016.gada 19.nedēļai

Akūtu augšējo elpceļu infekciju un gripas monitoringa biļeteni