Rosina grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

Rosina grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

19.05.2016
  • 19.maijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā iedzīvotāji saņem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus*.
  • Noteikumu grozījumu projekts paredz pilnveidot primārās veselības aprūpes finansēšanas mehānismu, nosakot, ka no šā gada 1.jūlija ģimenes ārstiem tiks palielināts izmaksājamais kapitācijas naudas apjoms. 
  • Tāpat noteikumu grozījumu projektā noteikts, ka ārstniecības iestādei būs jānodrošina, ka sekundāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus personas saņem noteiktā prioritārā kārtībā – vispirms personas, kurām ir nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, pēc tam personas, kurām nepieciešama steidzamā medicīniskā palīdzība, tad personas, kurām iepriekšējā diagnostiskajā izmeklējumā atrasta atradne, kas var būt saistīta ar onkoloģisko saslimšanu. 
  • Lai precizētu konkrētu ārsta vai speciālista rīcību, kad sekundāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus pacientam nepieciešams saņemt steidzamības kārtā, noteikumu grozījumu projektā noteikts, ka šādos gadījumos personu uz konsultāciju piesaka ģimenes ārsts vai speciālists. Paredzēts, ka pacientam būs iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumu prioritārā kārtā arī tajos gadījumos, ja ārstniecības iestādē pacientu pieteiks kāds no ģimenes ārsta prakses personāla, taču ārstam būs pienākums sagatavot arī nosūtījumu ar detalizētu informāciju par veiktajiem izmeklējumiem, to rezultātiem un steidzamības pamatojumu.
  • Ņemot vērā, ka Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) apmaksu par laboratoriskajiem pakalpojumiem veic atbilstoši ar Dienestu noslēgtajā līgumā noteiktajam finanšu un pakalpojumu apjomam, grozījumi paredz palielināt piemērojamo apmaksas koeficientu no 0,9 līdz 0,95. 
  • Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektā precizēts veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājums patvēruma meklētājiem. Patvēruma meklētājiem veikto sākotnējo veselības pārbaudi, ekspresanalīzes, kā arī citus primārās veselības aprūpes pakalpojumus, kas sniegti patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā, apmaksā no Iekšlietu ministrijai paredzētajiem līdzekļiem. Savukārt no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem patvēruma meklētājiem apmaksā neatliekamo medicīnisko palīdzību, dzemdību palīdzību, zobārstniecības palīdzību akūtā gadījumā, medicīnisko palīdzību bērniem, sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, kas nepieciešama steidzamā kārtā, kā arī pakalpojumus Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktajos gadījumos un tuberkulozes ārstēšanai nepieciešamos medikamentus.
  • Ņemot vērā, ka valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamība ar katru gadu mazinās, jo ārstniecības iestādes neslēdz līgumus ar valsti noteikto zobārstniecības pakalpojumu tarifu dēļ, zobārstniecības pakalpojumu finansēšanas sistēmas pilnveidošanai atsevišķi zobārstniecības tarifi tiks palielināti. 
  • Noteikumu grozījumu projektā veikti arī tehniski precizējumi nosūtījuma uz veselības aprūpes pakalpojumu noformēšanai u.c. precizējumi. 

* Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”

Informācijas avots: VM