Apstiprina ārstniecības personu un to atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību

Apstiprina ārstniecības personu un to atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību

24.05.2016
  • Šodien, 24.maijā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie noteikumi, kas nosaka Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra (turpmāk – Reģistrs) izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību*. 
  • Lai mazinātu administratīvo slogu ārstniecības personām, turpmāk sertificētām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām būs nepieciešama tikai pirmreizēja reģistrācija, savukārt reģistrācijas termiņš tiks pagarināts automātiski, notiekot informācijas apmaiņai starp sertifikācijas institūcijām un Veselības inspekciju. Reģistrācijas termiņu pagarinās uz laiku, kas ir par vienu gadu ilgāks nekā sertifikāta derīguma termiņš. Savukārt ārstniecības personām, kurām nav sertifikāta, tāpat kā iepriekš būs nepieciešamība reizi 5 gados veikt pārreģistrāciju, iesniedzot Veselības inspekcijā informāciju par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi noteiktā stundu apjomā u.tml. 
  • Lai nodrošinātu iespēju Latvijas darba tirgū atgriezties tām ārstniecības personām, kuras ilgstošu laiku ir veikušas profesionālo darbību ārpus Latvijas, noteikumi paredz šīm personām atsevišķu regulējumu attiecībā uz reģistrācijas termiņa atjaunošanu.
  • Noteikumi paredz samazināt Veselības inspekcijai sniedzamās informācijas apjomu, nosakot, ka reģistrācijai un reģistrācijas uzturēšanai būs nepieciešams iesniegt Veselības inspekcijā tikai to informāciju, kuru inspekcija nevar iegūt no citām institūcijām (piemēram, informāciju par izglītību, kas iegūta ārvalstīs). Papildus noteikts, ka, sākot ar 2017.gada 1.janvāri, reģistrācijas apliecības tiks izsniegtas tikai pēc ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas pieprasījuma. 
        

*Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība

Informācijas avots: VM