Apstiprina izmaiņas ārstniecības personu un studējošo kompetencē ārstniecībā

Apstiprina izmaiņas ārstniecības personu un studējošo kompetencē ārstniecībā

24.05.2016
  • Šodien, 24.maijā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas nosaka ārstniecības personu un studējošo kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu.*
  • Grozījumi noteikumos veikti, lai veiktu izmaiņas atbilstoši saņemtajiem ārstniecības personu profesionālo organizāciju ierosinājumiem attiecībā uz noteikumos ietvertajiem ārstniecības personu kompetenču aprakstiem – ārstu un zobārstu pamatspecialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu kompetenču aprakstiem, uz atsevišķu specialitāšu apmācības ilgumiem, masiera kompetences aprakstam. 
  • Ja ārsts iepriekš būs apguvis kādu no internās medicīnas specialitātēm (piemēram, nefrologs, gastroenterologs), tad, apgūstot internista pamatspecialitāti, atbilstoši noteikumiem ir piemērojams saīsināts apmācības periods, ieskaitot iepriekš iegūtās zināšanas. Grozījumu rezultātā jaunie speciālisti ātrāk nonāks Latvijas darba tirgū, kas var veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību valsts iedzīvotājiem.
  • Izmaiņas noteikumos veiktas arī, lai saskaņotu noteikumos ietverto tiesisko regulējumu ar ārstniecības personu un  ārstniecības atbalsta personu reģistra noteikumos** ietverto ārstniecības personu profesiju pamatspecialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu klasifikatoru. 

* Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumi Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”
** Ministru kabineta noteikumi „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”

Informācijas avots: VM