Rosina papildināt oficiālo peldvietu sarakstu

Rosina papildināt oficiālo peldvietu sarakstu

26.05.2016
  • Šodien, 26.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts grozījumiem noteikumos, kas nosaka peldvietas izveidošanas, uzturēšanas, higiēnas un drošības prasības, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu un iekšzemes peldvietu sarakstu, kurās peldvietu ūdens monitoringu veic par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī kārtību kādā veic peldvietu iekļaušanu vai svītrošanu no peldvietu saraksta.*
  • Noteikumu grozījumu projekts paredz papildināt oficiālo peldvietu sarakstu ar Jelgavas Lielupes kreisā krasta peldvietu „Pasta salas peldvieta”. Veselības inspekcija 2015.gadā saņēma Jelgavas pilsētas domes priekšlikumu par peldvietas „Pasta salas peldvieta” iekļaušanu Iekšzemes peldvietu sarakstā. Izvērtējot iesniegto informāciju par jauno peldvietu (apmeklējumu tendences, veiktos vai plānotos pasākumus drošības un higiēnas prasību ievērošanai, peldvietas labiekārtošanai u.c.) un peldūdens kvalitāti, tika atzīts, ka pieteiktā peldvieta atbilst oficiālo peldvietu statusam. 
  • Paredzams, ka jaunas peldvietas iekļaušana peldvietu sarakstā palielinās iespējas peldvietas apmeklētājiem apmeklēt higiēnas un drošības prasībām atbilstošas peldvietas, tādā veidā samazinot infekciju, traumatisma un letālo gadījumu risku. Tāpat jaunas peldvietas izveide uzlabos pašvaldības infrastruktūru, tādējādi veicinot iedzīvotāju labsajūtu un veselīga dzīvesveida iespējas, kā arī  pozitīvi ietekmēs tūrisma attīstību.

*2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”

Informācijas avots: VM