Rosina sniegt atbalstu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas līdzfinansēta projekta īstenošanai

Rosina sniegt atbalstu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas līdzfinansēta projekta īstenošanai

26.05.2016
  • Šodien, 26.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts informatīvais ziņojums par valsts atbalsta sniegšanu Neatliekamajam medicīniskās palīdzības dienestam (turpmāk – NMPD) Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas līdzfinansētā projekta īstenošanai*.
  • Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma izveidota, lai veicinātu labās prakses, zināšanu un pieredzes nodošanu, vienādotu darba standartus un uzlabotu Baltijas jūras reģiona konkurētspēju globālajā pasaulē. NMPD, kurš īsteno vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā, sagatavojis un iesniedzis projekta** pieteikumu Ziemeļu ministru padomē. NMPD ir saņēmis uzaicinājuma vēstules no Somijas un Dānijas, kur plānots apgūt kolēģu pieredzi Neatliekamās medicīniskās sistēmas un Katastrofu medicīnas sistēmas vadībā, plānošanā un organizēšanā. 
  • Īstenojot projektu, tiktu stiprināta Latvijas katastrofu medicīnas sistēma un Valsts katastrofu medicīnas plāns, pilnveidota neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēma Latvijā, paaugstinātas darbinieku zināšanas, izveidoti darba kontakti turpmākai veiksmīgai starpvalstu sadarbībai un pilnveidots apmācību saturs un pieredzes pārņemšana brigāžu darbam.
  • Veselības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, lai tiktu pieņemts lēmums par papildus finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas plānotas 7 020 eiro apmērā, tajā skaitā 3947 eiro – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finanšu palīdzība un 3073 eiro – nacionālais līdzfinansējums.

*Informatīvais ziņojums „Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” līdzfinansētā projekta „Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizēšana pirms slimnīcas etapā atbilstoši Ziemeļeiropas labākajai praksei” īstenošanai”
** Projekts “Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizēšana pirms slimnīcas etapā atbilstoši Ziemeļeiropas labākajai praksei”

Informācijas avots: VM