Turpmāk regulāri tiks publicēta informācija par zāļu piegādes pārtraukumiem

Turpmāk regulāri tiks publicēta informācija par zāļu piegādes pārtraukumiem

01.06.2016

  • No 1. jūnija Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā tiks publicēts aktuāls saraksts ar zālēm, kuras pastāvīgi vai uz laiku netiek laistas Latvijas tirgū.
  • Saraksts ietver informāciju par zāļu un aktīvās vielas nosaukumu, primārā iepakojuma devu, skaitu iepakojumā, produkta numuru, piegādes pārtraukuma sākuma un paredzamo piegādes atjaunošanas datumu, kā arī par zāļu aizvietošanas iespējām.

Saraksts ir pieejams tīmekļa vietnes sadaļā “Reģistrs”.

  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība 153.3.2. apakšpunktu zāļu reģistrācijas īpašniekam jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā paziņojums par reģistrētām zālēm, kuras pastāvīgi vai uz laiku netiek laistas Latvijas tirgū.
  • Zāļu ražotājiem laiku pa laikam var nākties pārtraukt zāļu piegādi dažādu apsvērumu dēļ (ražošanas problēmas, zāļu vai aktīvo vielu kvalitātes jautājumi u.c.). Aģentūra sadarbojas ar ražotājiem un, ja nepieciešams, uzrunā citu līdzīgu zāļu ražotājus, lai tie, iespējams, palielinātu produkcijas piegāžu apjomu.
  • Savlaicīga informēšana par zāļu piegāžu pārtraukumiem visām iesaistītajām pusēm būs ieguvums, lai plānotu un nodrošinātu turpmākās piegādes, kā arī lai saņemtu informāciju par alternatīvām zālēm vai to, kad piegādes tiks atjaunotas.

Informācijas avots: ZVA